BAS arkitekter har kompetanse innen overordnet planlegging !

Fra september 2016 har vi fått kompetanse innen overordnet planlegging. Vi kan nå påta oss alle typer reguleringsoppdrag, arealplaner og utredninger. Dette gir oss muligheten til å jobbe samtidig med utarbeidelse av reguleringsplan og byggeprosjekt til parallell behandling av plan- og byggesak.

Vi er allerede i gang med utarbeidelse av tre planer!

Og fra 1. mai utvider vi kapasiteten med en ny ansatt med kompetanse innen overordnet planlegging.