Category


Flermannsbolig

VAMMAVEIEN

Bildegalleri

Om VAMMAVEIEN

Vammaveien 24-32 ligger i ytterkanten av boligbebyggelse adskilt fra sentrum ved Osloveien. Mot vest og..

TORGET 3

Bildegalleri

Om TORGET 3

BTorget 3 er overtatt av Torggården 3 AS. Tiltakshaver har som intensjon og tilbakestille gården til å..

SOLE – FELT B8

Bildegalleri

Om SOLE – FELT B8

Feltet består av 21 eneboliger i rekke i 2. og 3. etg. med mellomliggende carporter. Felt B8 er..

BOLIGER BJØRNSTAD

Bildegalleri

Om BOLIGER BJØRNSTAD

Boligene på Bjørnstad er en del av et større boligfelt på Grålum. Utvikleren ønsker å etablere..

SOLE B5

Bildegalleri

Om SOLE B5

De fem nye blokkene på felt B5 her lokalisert i tre rekker (fra vest til øst), Bebyggelsen er i fire etasjer..