Møt de ansatte

Tone Krange Thorsen

Arkitekt MNAL / Daglig leder & partner
E-post: [email protected]
Tlf.: 909 21 370
Har jobbet på 4 forskjellige arkitektkontor i Oslo og Fredrikstad. Bred erfaring med mange typer oppdrag: Studentboliger, helsebygg, skoler, kontor, kjøpesenter og industribygg. Har også god kompetanse fra interiørplanlegging, bl. annet for Fredrikstad blad og Fyrstikkalléen skole i Oslo.

Kjell Christian K. Thorsen

Arkitekt MNAL / Faglig leder & partner
E-post: [email protected]
Tlf.: 934 17 888
Har bred erfaring med planlegging av boliger, barnehager, skoler og kontor/ næringsbygg. Har også erfaring fra byutvikling og utarbeidelse av reguleringsplaner.

Arne Bergdal

Arkitekt / Partner
E-post: [email protected]
Tlf.: 908 91 846
Har lang erfaring med varierende bakgrunn som selvstendig næringsdrivende. Erfaring fra ferdighusbransjen, rehabilitering, reguleringsarbeid samt fra flere større boligprosjekt og næringsbygg.

WAQAS AFZAL

Sivilingeniør
E-post: [email protected]
Tlf.: 926 41 768
Har vært prosjektmedarbeider hos Bas Arkitekter siden 2012. Har spesialkompetanse innen bygningsfysikk. Har erfaring fra oppdrag innenfor kategoriene helsebygg, barnehage, kontor, boliger og næringsbygg.

Amanda Krange Edvardsen

Mediaansvarlig
E-post: [email protected]
Tlf.: 97 49 10 09
Ansatt hos Bas arkitekter fra høsten 2021. Jobber som media- og kommunikasjonsansvarlig.
 

Jörgen Andreasson

Ingeniør/Arkitekt
E-post: [email protected]
Tlf.:479 76 602
Ansatt våren 2015 hos Bas Arkitekter med 4 års tidligere erfaring som ingeniør/ arkitekt på arkitektkontor. Har erfaring fra oppdrag innenfor kategoriene helsebygg, barnehage, skole, og boliger.

KAROLINE BERGDAL

Arkitekt MNAL
E-post: [email protected]
Tlf.: 970 11 495
Ansatt høsten 2016 hos Bas Arkitekter, etter 5 års erfaring fra planavdelingen i Sarpsborg kommune. Har master i by- og landskapsplanlegging fra arkitektskolen i Aarhus. Har hatt sommerjobb hos BAS i studietiden og praksis hos CEBRA arkitektur. Har jobbet med alt fra små boligprosjekter og byrom til utarbeidelse av arealplaner.

SIMONETT HALVORSEN-LANGE

Arkitekt MNAL
E-post: [email protected]
Tlf.: 415 30 274
Ansatt hos Bas Arkitekter våren 2017. Ferdig master i arkitektur ved Arkitekthøgskolen i Oslo i 2010.
Har jobbet i Sarpsborg kommune i syv år som byggesaksbehandler, plan og samfunnsutvikler og Byarkitekt. Har hatt sommerjobb hos Pluss arkitekter i studietiden.

trine Mathea skjeltorp

Arkitekt MNAL
E-post: [email protected]
Tlf.: 473 48 331
Ansatt hos BAS arkitekter våren 2018 etter ferdig master i arkitektur ved NTNU i Trondheim. Har hatt sommerjobb hos SG arkitekter i Fredrikstad i studietiden. Jobber med regulering og arkitekturprosjektering. Har erfaring med bygningsvern og restaurering.

Hanne hammerseth

Arkitekt MNAL
E-post: [email protected]
Tlf.: 91 62 79 97
Ansatt hos Bas Arkitekter sommeren 2018 etter å ha studert master i arkitektur ved NTNU. Studerte spesielt byforming og transformasjon og var underveis i studiet praktikant hos PKA arkitekter. Har jobbet med kategoriene reguleringsplan, barnehage, bolig, hytter m.m.

xavi

Kontorhund
Xavi startet på kontoret sommeren 2015 og er ansvarlig for det psykososiale miljøet på kontoret. Han bidrar som humørspreder og er leder i velkomstkomiteen.