Møt de ansatte


Tone Krange Thorsen

Arkitekt MNAL / Daglig leder & partner
E-post: [email protected]
Tlf.: 909 21 370
Har jobbet på 4 forskjellige arkitektkontor i Oslo og Fredrikstad. Bred erfaring med mange typer oppdrag: Studentboliger, helsebygg, skoler, kontor, kjøpesenter og industribygg. Har også god kompetanse fra interiørplanlegging, bl. annet for Fredrikstad blad og Fyrstikkalléen skole i Oslo.

Kjell Christian K. Thorsen

Arkitekt MNAL / Faglig leder & partner
E-post: [email protected]
Tlf.: 934 17 888
Har bred erfaring med planlegging av boliger, barnehager, skoler og kontor/ næringsbygg. Har også erfaring fra byutvikling og utarbeidelse av reguleringsplaner.

VICTORIA AMUNDSEN JERVAN

Arkitekt MNAL / Kreativ Leder
E-post: [email protected]
Tlf.: 482 82 383
Jobbet som arkitekt hos BAS Arkitekter siden 2015, med et opphold hos Mad arkitekter i Fredrikstad. Har mye erfaring med kreative prosesser, arkitektur konkurranser, skisseprosjekter og mulighetsstudier. Arbeidet med alt fra hytter, bolig, næring, og større kvartalsutbygginger. 
WAQAS AFZAL

Sivilingeniør
E-post: [email protected]
Tlf.: 926 41 768
Har vært prosjektmedarbeider hos Bas Arkitekter siden 2012. Har spesialkompetanse innen bygningsfysikk. Har erfaring fra oppdrag innenfor kategoriene helsebygg, barnehage, kontor, boliger og næringsbygg.

Jörgen Andreasson

Ingeniør/Arkitekt
E-post: [email protected]
Tlf.:479 76 602
Ansatt våren 2015 hos Bas Arkitekter med 4 års tidligere erfaring som ingeniør/ arkitekt på arkitektkontor. Har erfaring fra oppdrag innenfor kategoriene helsebygg, barnehage, skole, og boliger.

KAROLINE BERGDAL

Arkitekt MNAL
E-post: [email protected]
Tlf.: 970 11 495
Ansatt høsten 2016 hos Bas Arkitekter, etter 5 års erfaring fra planavdelingen i Sarpsborg kommune. Har master i by- og landskapsplanlegging fra arkitektskolen i Aarhus. Har hatt sommerjobb hos BAS i studietiden og praksis hos CEBRA arkitektur. Har jobbet med alt fra små boligprosjekter og byrom til utarbeidelse av arealplaner.SIMONETT HALVORSEN-LANGE

Arkitekt MNAL
E-post: [email protected]
Tlf.: 415 30 274
Ansatt hos Bas Arkitekter våren 2017. Ferdig master i arkitektur ved Arkitekthøgskolen i Oslo i 2010.
Har jobbet i Sarpsborg kommune i syv år som byggesaksbehandler, plan og samfunnsutvikler og Byarkitekt. Har hatt sommerjobb hos Pluss arkitekter i studietiden.

trine Mathea skjeltorp

Arkitekt MNAL
E-post: [email protected]
Tlf.: 473 48 331
Ansatt hos BAS arkitekter våren 2018 etter ferdig master i arkitektur ved NTNU i Trondheim. Har hatt sommerjobb hos SG arkitekter i Fredrikstad i studietiden. Jobber med regulering og arkitekturprosjektering. Har erfaring med bygningsvern og restaurering.

Hanne hammerseth

Arkitekt MNAL
E-post: [email protected]
Tlf.: 91 62 79 97
Ansatt hos Bas Arkitekter sommeren 2018 etter å ha studert master i arkitektur ved NTNU. Studerte spesielt byforming og transformasjon og var underveis i studiet praktikant hos PKA arkitekter. Har jobbet med kategoriene reguleringsplan, barnehage, bolig, hytter m.m.Amanda Krange Edvardsen

Mediaansvarlig
E-post: [email protected]
Tlf.: 97 49 10 09
Ansatt hos Bas arkitekter fra høsten 2021. Jobber som media- og kommunikasjonsansvarlig.

xavi

Kontorhund
Xavi startet på kontoret sommeren 2015 og er ansvarlig for det psykososiale miljøet på kontoret. Han bidrar som humørspreder og er leder i velkomstkomiteen.