Komplekse bygg og instutisjoner

Komplekse bygg:

Vi har erfaring med tegning og utførelse av større kompekse prosjekter som skoler, helsehus, næringsbygg eller urbane kvartaler. Vi prosjekter både rehabilitering og nybygg. Vi jobber med å tilpasse arkitekturen etter tomt, omkringliggende bebyggelse og annen relevant kontekst.

Eksempler på tjenester i forbindelse med prosjektering av komplekse bygg:

 • Deltar gjerne i innbudte arkitektkonkurranser.
 • Vi samarbeider gjerne i prosjektgrupper og samspillskonstellasjoner.
 • Befaring på tomten og grunnleggende analyser.
 • Innhenting av eksisterende tegninger og terreng underlag.
 • Prosjektgrunnlag og innhenting av informasjon fra relevante og gjeldende plangrunnlag.
 • Dialogmøte med tiltakshaver om visjoner og mål.
 • Dialogmøter med brukergrupper.
 • Dialogmøter med Husbanken.
 • Vi bruker Archicad som modelleringsverktøy, og all prosjektering foregår i modell/3D.
 • Vi har kompetanse for BIM koordinering.
 • Vi kan påta oss å være ansvarlig søker og innehar sentral godkjenning tiltaksklasse 3.
 • Vi har sentral godkjenning arkitekturprosjektering tiltaksklasse 3 og kan følge prosessen fra innledende skisser til ferdigstillelse.
 • Vi utarbeider søknader til Arbeidstilsynet.
 • Vi kan utarbeide kravspesifikasjon i samarbeid med eksterne konsulenter.
 • Vi bidrar gjerne med valg av materialitet innvendig, men kan også koordinere arbeid med en interiørarkitekt.