Reguleringsplanen for Grålum Allé er vedtatt!

Etter en effektiv planprossess er reguleringsplanen på Grålum allé vedtatt!

Formålet med planen er å fortette planområdet med boliger, gi anledning til å videreføre forretningsvirksomheten og videreutvikle kontorvirksomheten innenfor området. I tillegg gir planen rom for noe tjenesteyting. Hensikten med dette er å kunne utvikle en serviceenhet, f. eks. helsetjeneste, som kan bidra til at boligene særlig kan bli attraktive for eldre.