Fritidsboliger

Vi har lang erfaring med tegning og utførelse av fritidsboliger, spesielt i kystsonen. Vi jobber med å tilpasse arkitekturen etter tomt og omgivelser. Vi pleier å levere disse tjenestene i forbindelse med ombygging eller nybygg:

 

 • Befaring på tomten.
 • Oppmåling av eksisterende hytte, evt innhenting av eksisterende tegninger.
 • Bestilling og innhenting av digitalt kartgrunnlag fra kommunen
 • Vi innleder med et skisseprosjekt basert på kundens ønsker og tomtens muligheter, innenfor kommunale begrensinger.
 • Vi bruker Archicad som modelleringsverktøy, der vi kan levere både 2D og 3D tegninger.
 • Et presentasjonsmøte der vi fremlegger en eller flere skisser der vi diskuterer konseptet og plassering av fritidsboligen.
 • Videre følger en samarbeidsprosess mellom oss og kunden der prosjektet går frem og tilbake mellom oss, til vi er kommet til en omforent løsning.
 • Vi bestiller og avholder en forhåndskonferanse med kommunen.
 • Vi opparbeider søknadstegninger.
 • Vi sender ut nabovarsel, gjerne digitalt.
 • Vi sender søknaden til kommunen.
 • Vi kan påta oss å være ansvarlig søker.
 • Vi kan opparbeide tilbudstegninger for utsendelse til prising.
 • Vi kan opparbeide arbeidstegninger til entreprenør.
 • Vi følger gjerne opp på byggeplass for å rådgi i diskusjoner med entreprenør.
 • Vi bidrar gjerne med valg av interiør og materialitet innvendig også.
 • Når bygget står ferdig kan vi sende søknad om ferdigattest.