Flermannsboliger

Vi har erfaring med tegning og utførelse av større boligprosjekt. Vi prosjekter både rehabilitering og nybygg. Vi jobber med å tilpasse arkitekturen etter tomt, omkringliggende bebyggelse og annen relevant kontekst. Vi utvikler også gjerne nye konsepter for hvordan vi kan bo i fremtiden.

Eksempler på tjenester i forbindelse med prosjektering av flermannsboliger:

 • Deltar gjerne i innbudte arkitektkonkurranser.
 • Befaring på tomten og grunnleggende analyser av sted/kontekst.
 • Dialogmøte med tiltakshaver om visjoner, bo-konsepter, fellesfunksjoner og leilighetstyper.
 • Innhenting av eksisterende tegninger og annet underlag.
 • Bestilling og innhenting av digitalt kartgrunnlag fra kommunen som grunnlag for terrengmodell og eksisterende omkringliggende bebyggelse.
 • Prosjektgrunnlag og innhenting av informasjon fra relevante og gjeldende plangrunnlag.
 • Vi bruker Archicad som modelleringsverktøy, og all prosjektering foregår i modell/3D.
 • Vi har kompetanse for BIM koordinering.
 • Vi kan påta oss å være ansvarlig søker og innehar sentral godkjenning tiltaksklasse 3.
 • Vi har sentral godkjenning arkitekturprosjektering tiltaksklasse 3 og kan følge prosessen fra innledende skisser til ferdigstillelse.
 • Vi kan utarbeide kravspesifikasjon i samarbeid med eksterne konsulenter.
 • Vi bidrar gjerne med valg av materialitet innvendig også.