YVENVEIEN BOLIG

Arkitekt
Karoline Bergdal
Byggherre
Tune Eiendom AS
Lokasjon
Sarpsborg
Funksjon
Bolig
Status
Oppstart varslet mai 2020

Bildegalleri

Om YVENVEIEN BOLIG – DETALJREGULERING

Formålet med planen er å fortette eiendommen med bolig. Eiendommen ligger sentralt på Yven, med kort vei til god kollektivdekning, matbutikk, skole og barnehage. Det er parallelt med oppstart av reguleringsplanarbeidet utarbeidet et mulighetsstudie som viser mulighet for etablering av en blokk med leiligheter ut mot Ordfører Karlsens vei og en horisontaldelt tomannsbolig i hagen. Det legges opp til parkering under bakken. 

Planen er satt midlertidig på vent i påvente av geotekniske vurderinger.