YVENTUNET

Arkitekt
Tone Krage Thorsen og Hanne Hammerseth
Byggherre
Yventunet AS
Lokasjon
Sarpsborg
Funksjon
Bolig
Status
Rammesøkes høsten 2019

Bildegalleri

Om yvenholen

Prosjektet ligger sentralt plassert på Yven i Sarpsborg, og intensjonen er å utvikle området med konsentrert boligbebyggelse.

Det er fokusert på trygge trafikkløsninger, variert botilbud og gode uteoppholdsarealer. Derfor er parkeringen lagt som en buffer ut mot veien i øst og mesteparten av uteoppholdsarealet samlet i en stor naturlekeplass.

Boligene blir en blanding av tomannsboliger og lavblokker med åtte til tolv leiligheter i hvert bygg. For å tilpasses bebyggelsen ellers i området har alle byggene kun to etasjer, og enten saltak eller pulttak. Hovedmaterialet i fasadene er stående kledning ispedd liggende kledning og vertikale felt med fargede platekledninger. Det er gode solforhold på tomta og alle leilighetene får egen, skjermet uteplass mot vest.