Enebolig


VATERLAND

Arkitekt
Lene Nærland
Byggherre
Cosensus eiendom as
Lokasjon
Gamle Fredrikstad
Funksjon
Små eneboliger, tilpasset eksisterende eldre bebyggelse
Status
Ferdigstilt 2014

Bildegalleri

Om VATERLAND

I Vaterland kan du se at byggene bretter seg rundt kvartalet for å ha lengst fasade ut mot gatene, dette har vi valgt å ta med oss ved at ende husene får gavlen ut mot gata og dermed skaper et naturlig stopp på karrebebyggelsen/ kvartalet samtidig som det skaper variasjon i gesims og mønelengder. Boligene er delt opp i tre forskjellige typer med ulike størrelser og detaljering.
Mot de klassiske saltaksformene har vi valgt å legge til volumer i form av bokser. Dette er et nytt element som er med på å skape variasjon og klargjøre hvilken tid det er bygd i. Noen av disse er plassert i front av boligen. Det gir en mulighet til små balkonger over samtidig som det forskyver selve bygningskroppen bakover og gir plass til noen grønne flekker mot veien. Med mennesker på balkonger og innslag av grønt tror vi dette blir en fasade med liv ut mot Gamlebyen.
En annen leilighetstype har brudd på gesims i form av oppløft med fransk balkong. Denne krager ut fra vegglivet
og er med på å definere leilighetens inngang.