Flermannsbolig


VÆRFTSGATA

Arkitekt
Victoria Amundsen
Byggherre
Værftsgata Eiendom AS
Lokasjon
Moss
Funksjon
Boliger
Status
Konkurranse våren 2016

Bildegalleri

Om VÆRFTSGATA

Bygningsmassen som opprinnelig var såpefabrikken Persil og senere ombygget til kontorvirksomhet, har en klar konstruktiv struktur og en dyp bygningskropp. Den eksisterende bygningsmassen er i hovedsak henvendt i øst/vest retning, mens utsikt til sjøen er mot nord. Fra 4. og 5. plan kan man imidlertid se sjøen mot syd.

Den sammensatte tilliggende bebyggelsen med veldig ulik karakter og kvalitet, gir ett behov for å skape ett godt uterom til bebyggelsen. Ett variert uterom med mulig tilknytning til fremtidig bebyggelse i kvartalet som illustrert i situasjonsplan, og god kontakt med sjøen har vært målet for grepet.

I vårt konsept har vi valgt å rive det intrukne 4. planet, det avgrensende 5. planet, og tilbygget i ett plan mot nord. Det etableres en ny lett bygningsstruktur over eksisterende dekke i plan 3 over to plan. Denne strukturen strekker seg mot nord og danner ett vinkelbebygg på- og til eksisterende bygningsmasse. Den nye bygningsstrukturen mot nord rammer inn tomtens uterom, men løfter seg opp fra plan 1 for å opprettholde kontakt med sjøen.

Det arkitektoniske grepet som er valgt for den eksisterende bebyggelsen er å stramme opp og tydeliggjøre bygningsstrukturen ved å rive påbygget areal, ta større vindusåpninger i fasade og åpninger til balkong, påhengte balkongløsninger, og sekkeskuring av eksisterende teglfasader.