Kontor og næring


TUNEVEIEN 89 – SARPSBORG

Arkitekt
Kjell Christian Thorsen
Byggherre
ABE Eiendom
Lokasjon
Sarpsborg
Funksjon
Kontor og næring
Status
Prosjektering oppstartet høst 2014

Bildegalleri

OM TUNEVEIEN 89 – SARPSBORG

Tomten består av ett eksisterende kontorbygg og ett tun med to eldre bygg nord for det eksisterende kontorbygget. Sett ut ifra den eksisterende situasjonen hvor eksponering fra E6 er ett viktig parameter, sammen med god eksponering fra adkomst I Tuneveien og Rådmann Dalensvei, har vi landet på ett grep hvor det etableres en megler mellom eksisterende kontorbygg og nytt kontorbygg som lokaliseres langs Rådmann Dalensvei. Megleren blir byggenes felles adkomst, og knytter til seg eksisterende og ny trapp og heiskjerne. I tillegg lokaliseres møterom og pauseareal/møtesoner I denne delen I alle etasjer.
Mot øst har tomten en markant kolle

mot E6 som skjermer for innsyn mot tomten. Ved å legge ett p-plan på adkomstplan og løfte kontorplan ett plan opp, vil man bedre eksponeringen mot E6 samtidig som man får begrenset flateparkering I forkant av byggene.
Det ligger også tilrette for ett nedre p-plan dersom det blir behov. Det nye kontorbygget knytter seg på adkomstplan I plan 2. mot nord fra eksisterende tun, og eksponeres godt mot trafikken I Tuneveien. Bevaring av eksisterende vegetasjon anser vi som viktig I situasjonen, og bygget trekker seg tilbake og ivaretar dette samtidig som det etableres uteopphold I form av amfiløsninger som trappes opp fra bygget mot eks terreng.

 

Konkurranse vunnet vår 2014