Flermannsbolig


TORGET 3

Arkitekt
Kjell Christian Thorsen
Byggherre
Torggården 3 AS
Lokasjon
Sarpsborg
Funksjon
Leiligheter i 4etasjer med næring i 1. etasje
Status
Rammegodkjent vår 2014

Bildegalleri

Om TORGET 3

BTorget 3 er overtatt av Torggården 3 AS. Tiltakshaver har som intensjon og tilbakestille gården til å hovedsakelig inneholde boliger. Samtidig ønskes det en modernisering av bygget både teknisk og løsningsmessig. Torget 3 er oppført på slutten av 1930-tallet i et rent og stramt funksjonalistisk formspråk. Dette utrykket tenkes beholdt i det store og hele. Teglfasaden står godt, og vil bli bevart. Vinduer og dører i yttervegg byttes ut med tilsvarende formater/uttrykk, bortsett fra store felter lengst mot syd og nord i plan 2,3 og 4. Her beholdes vindusåpningene, men yttervegg trekkes inn for å gi plass for balkong. I plan 3 og 4 adderes det i tillegg påhengt balkong med en svært beskjeden dybde på ca. 500mm. De inntrukne partiene tenkes kledd med en smal kledning i edeltre/teak, tilsvarende butikkfasade på gateplan. Fasade på gateplan tenkes rehabilitert og skilting for butikker vil henvises til øvre vindusfelt, slik at man får et enhetlig uttrykk og en ren overgang fra fasade mot gateplan og øvrig fasade.