Flermannsbolig


STUDENTBOLIGER – REMMEN

Arkitekt
Lene Nærland
Byggherre
SIØ
Lokasjon
Halden
Funksjon
Studentboliger bestående av ulike kollektiv,par- og enkletter fordelt på fire blokker
Status
Tildelt Arnstein Arneberg-prisen 2016! Ferdigstilt 2015

Bildegalleri

OM STUDENTBOLIGER – REMMEN

Byggene er plassert i vifteformen som omkranser et felles uterommet. Uterommet trapper seg opp mot skogområdet i øst, og slipper sol og lys inn i og mellom husene. Dette uterommet er tenkt som ett felles møteplass for studentene med fast møblering, grillplass osv. som vil kunne fungere både sommer som vinter.

Prosjektet er delt i to byggetrinn ,første byggetrinn er hus C og D og andre byggetrinn blir hus A og B.

Bygg C og D er lamellblokker hvor ulike boformer fra enmannshybler til åttemanskollektiv er organisert om en felles innvendig gang. Bygg A og B fremstår som punkthus, disse innehar større bokollektiver. Prosjektet utføres med bærekonstruksjoner i massivtre, og vil arkitektonisk ha ett formspråk som utrykker dette samtidig som det understreker miljøprofilen prosjektet har. Byggene er kledd med kjerneved av malmfuru i kombinasjon med platekledning.