Flermannsbolig


STUDENTBOLIGER – BJØLSTAD

Arkitekt
Lene Nærland
Byggherre
SIØ
Lokasjon
Fredrikstad
Funksjon
Studentboliger bestående av kollketiv, par-og ekletter
Status
Ferdigstilles semesterstart 2016

17Bildegalleri

Om STUDENTBOLIGER – BJØLSTAD

De nye studentboligene på Bjølstad er lokalisert i forlengelsen av eksisterende studentboliger, der Bjølstad barnehage tidligere hadde tomt. Nye og gamle studentboliger vil bli sett på som et anlegg. Dette gir mulighet for effektiv drift av anlegget og et godt tilbud til studentene som vil bo i umiddelbar nærhet til høyskole og sentrumsliv. Uteområdene vil også planlegges som et helhetlig område.

Det nye studentboligene på Bjølstad er utformet som en U og bygget avgrenses av vei og tunell i nord og Bjølstadveien i øst. Bygget skaper skjermede uterom mellom bygningsmassen for opphold. Bygningen skjermer studentene mot støy fra vei og naboer skjermes mot støy fra studenter. Uterommet skal være en lun bakgård for studentene.

”Torget” mot sør vil bli en plassdannelse mellom de gamle studentboligene og de nye. Ved å trekke gang og sykkelsti igjennom her, vil det skapes en møteplass mellom studenter og naboer og danne en mer offentlig plass.

Tomten har en svak helling ned mot nordvest. Bygget plasseres nær kote 3, dvs. at bygget plasseres noe lenger ned enn Bjølstadveien. Sammen med Grøntarealet på denne siden av bygget vil dette være med på å senke byggets høyde,

og bygget vil virke mindre mot nærliggende naboer.

Hovedinngangen til bygget er plassert i uterommet og ved tunell-lokket, for ytterligere å skape en god møteplass for studentene. I tillegg er det utganger til uterommet fra eksisterende studentboliger og i nordvest mot høyskolen.

 Bygget innehar ulike boformer fra enmannshybler til åttemanskollektiv som er organisert om en felles innvendig gang. Bygget tilbyr fellesfunksjoner som flere stillerom for lesing og fellesstue. Boder og “sykkelhus” er plassert i forbindelse med det sentrale uterommet, dette gjør fasilitetene lett tilgjengelig for bruk.

Tekniske installasjoner er plassert på tak, for å gi mest mulig areal på bakkeplan til ute-oppholdsarealer til studentene.

Et isolert ytterskall vil redusere støy mot naboer og gi et “ryddigere” uttrykk for bebyggelse med utsikt fra Nordliveien. Fasadene vil gjenspeile prosjektets møte med nabobebyggelse og tilliggende veier og det indregårdsrommet for studentene og sosialt liv.