Flermannsbolig


STUDENTBOLIGER ÅS FELT 2

Arkitekt
Tone Krage Thorsen
Byggherre
SIÅ
Lokasjon
Ås
Funksjon
Studentboliger bestående av 4 blokker med ulike kollektiv,par- og enkletter ca 250 boliger
Status
Studentboliger med kollektiv, par- og enkletter ca 250 boliger

Bildegalleri

Om STUDENTBOLIGER ÅS FELT 2

Visjonen for den nye planen, Nye Pentagon II var en overordent ide og helheltsplan for hele Pentagon. Bevare, forbedre og fornye, slik at man ved å etablere ny bebyggelse slik at Pentagon og Pentagonveien blir mer urban og attraktiv, samtidig som kvalitetene til eksisterende studentboliger og kontakten med det grønne bevares.

De fire nye blokkene i fem etasjer er lokalisert i det vestvendte terrenget på nedsiden av Pentagon, Kringla. Adkomst til blokkene skjer fra østsiden i plan 3. for hus C (lenst syd) og F (lenst nord). Adkomstplatået er etableret på dekket av bodarealet (under terreng)som etableres i to etasjer på østsiden av bebyggelsen.

Blokkene er utføret som massivtreblokker, og fasadeutforming bygger videre på formspråket og materialitet som benyttet i første byggetrinn, Krona og Verket, men har en strammere vertikaloppdeling med gjennomgående platefelt som gir byggene en annen struktur og oppdeling. Byggene holder passivhusstandard.

Byggene har en sammensatt enhetsmiks bestående av enkletter, dubletter, fire- og 8 manns kollekitv. Dette gir en stor variasjon og ett tilskudd til 16 manns kollektivene i byggetrinn 1.

Arkitektonisk fremstår blokkene som stramme i form og struktur, men med varierte materialer og oppbrutte volumer