Kontor og næring


STAMSAAS BILFORRETNING

Arkitekt
Kjell Christian Thorsen
Byggherre
Stamsaas
Lokasjon
Sarpsborg
Funksjon
Salgshall / verksted / administrasjon
Status
Ferdigstilt 2011

Bildegalleri

Om STAMSAAS BILFORRETNING

Prosjektet består av to hovedvolumer satt opp mot hverandre. Ett volum som følger bygningslinjen mot Hundskinnveien inneholdende salgshaller for biler (nye og brukte) samt administrasjon og personalfasiliteter, og ett mindre volum som legger seg til dette inneholdende verkstedfunksjoner. Adkomst skjer via Ordfører Thorbjørnsens vei. Tiltakets hovedkropp er skåret av i det nordøstre hjørne relativt vinkelrett på Ordfører Thorbjørnsens vei. Denne avskjæringen kombinert med volumets stigende tak mot øst, gir volumet et høypunkt og fokuspunkt mot adkomsten. Samtidig gir avskjæringen plass og rom foran inngangspartiet. Avskjæringen og høypunktet dramatiseres ytterligere gjennom diagonalt utskårne vindusfelt. Dette gir anlegget en naturlig og lett lesbar inngang/adkomst. De diagonale utskjæringene i fasadene er videre brukt rundt hele anlegget. Dette gir bygningsvolumene en lettere karakter, hvor det øvre feltet er utført i et lyst reflekterende materiale, og det nedre feltet som møter bakken og det skrånende terrenget rundt bygget er utført i en mørkere og tyngre materialitet i dialog med bakkens tyngde. Den diagonale linjeføringen rundt bygget binder sammen hele anlegget, både de to volumene samt nivåene fra inngangssiden til det nedre nivået i sydvest. Grepet er enkelt og dramatisk, føyer som sagt anlegget sammen og medvirker til at bygget ikke får noen bakside, hverken mot adkomstsiden eller mot Hundskinnveien/E6.

Siden mot Hundskinnveien/E6 er en viktig fasade. Man beveger seg langs denne fasaden i relativt stor fart. Det enkle grepet og den enkle figuren vil være lett å oppfatte. Dramatikken mellom det tyngre nedre partiet og det øvre lette samt kontrasten mellom diagonalene og terrenget vil fungere selv i stor fart og på avstand fra E6.