Flermannsbolig


SOLE – FELT B8

Arkitekt
Tone Krage Thorsen
Byggherre
Såner invest
Lokasjon
Vestby
Funksjon
Eneboliger i rekke med carport
Status
-

Bildegalleri

Om SOLE – FELT B8

Feltet består av 21 eneboliger i rekke i 2. og 3. etg. med mellomliggende carporter. Felt B8 er lokalisert mellom eneboligbebyggelsen på felt B9 i syd, som består av tradisjonelle eneboliger med saltak, og den moderne blokkbebyggelsen i nord på felt B3 og B5 som har ett moderne forsmråk.
I vest er en ny skole etablert, bygget er ett trekledd volum med relativt knappe detaljer og enkle former.
Boligene er lokaliseres i tre rekker fra vest til øst. Boligene har mellomliggende carporter, som vil gi bygningsstrukturen en oppbrutt karakter og bedre utsyn for bakenforliggende bygg. Alle boligrekkene har varierende cotehøyder på adkomstplanet for å ivareta best mulig terrrengtilpasning.

Byggene ligger forskutt med litt varierende avstand, for å få best mulig solfhorhold til alle enhetene. Dette sammen med ulik cotehøyde på adkomstplanet for rekkene, gir variasjon og ulik perspektivvirkning for feltet. Byggene avspeiler topografien og danner variasjon på en naturlig måte. Hver enhet har en biloppstillingsplass i carport og en p-plas sin egen innkjøring.

Enhetene i tre etasjer har takterrasser mot vest, og enheter i to plan har balkong. Det etableres grønne uteplasser tilhørende hver boenhet (hager). Hver enhet har en biloppstillingsplass i carport, og en i egen innkjøring, i tillegg til felles gjesteplasser for feltet ved adkomst i øst.

Grunnkonseptet for bebyggelsen er en artikulering av en rammekonstruksjon med tilbaketrukne platefelt mot øst og vest. Feltene mot øst og vest er ytterligere oppdelt for å skape variasjon og kontrast, og reflekterer den bakenforliggende funksjonen (trapp og oppholdsoner).
Enheter i tre etasjer med takterrasser har en sliss mellom volumet i tre etasjer mot øst og det to etasjes volumet med takterrasse. Dette bryter ned dimmensjonen på bygget og gir sammenheng med volumene i to etasjer på en god måte. Av fasadematerialer er det benyttet liggende treklending med transparent beis på hovedkroppene, og på endeveggen er det benyttet to ulike platetyper i kontrasterende farger. Arkitektonisk fremstår enhetene på feltet moderne og relativt stramme i form og struktur, men med varierte materialer og oppbrutte volumer mener vi dette vil bli ett godt utrykk som vil kunne fungere som megler/forbindelse mellom tradisjonelt byggeri i syd og det moderne formspråket som blokkene i nord utrykker. Feltet fremstår som ett homogent boligområde med sammenhengende grøntstrukturer.