Flermannsbolig


SOLE B5

Arkitekt
Tone Krage Thorsen
Byggherre
Såner invest
Lokasjon
Vestby
Funksjon
6 blokker på boligfelt
Status
Ferdigstilt 2013

Bildegalleri

Om SOLE B5

De fem nye blokkene på felt B5 her lokalisert i tre rekker (fra vest til øst), Bebyggelsen er i fire etasjer med en inntrukket toppetasje med takterrasse. Sole alle fremstår som ett homogent boligområde med sammenhengende grøntstrukturer, noe variasjoner i fasadene på de ulike blokkene, men allikevel med en gjennomgående arkitektonisk sammenheng og kvalitet.

Disse kvalitetene er videreført i de fem blokkene på felt B5. Samtidig tilfører disse noen nye elementer i området for å skape variasjon og ivareta de topologiske og kvalitetsmesssige forholdene denne delen av tomten innehar. Terrenget stiger relativt kraftig mot tomtens syd-østre del, som fremstår som en kolle (mot felt B6). Blokkene er trukket tilbake mot denne kollen, og trapper seg ned mot vest i tråd med terrenget. Blokkene er trukket vekk fra eksisterende bebyggelse, og ligger innbyrdes med så god avstand at gode solforhold opprettholdes mellom husene. Balkonger er lokalisert og forskjøvet i forhold til hverandre slik at man unngår innsynsproblematikk mellom enhetene. Materialmessig samsvarer de nye blokken med den eksisterende bygningsmassen, men det er tilført noe mer variasjon i material-og fargeb- ruk enn i tidligere byggetrinn. Det er jobbet med oppbrutte bygningsvolumer på blokkene for å skape variasjon og kontrast. Det er lagt vekt på gode lysforhold i leilighetene og en variasjon av vindusstørrelsene i forhold til funksjon og himmelretning. Arkitektonisk fremstår blokkene som moderne og relativt stramme i form og struktur, men med varierte materialer og oppbrutte volumer.