Kultur og utdanning


SKJEBERG FOLKEHØYSKOLE

Arkitekt
Arne Bergdal
Byggherre
Østfold Fylkeskommune
Lokasjon
Skjeberg
Funksjon
Folkehøyskole
Status
Ferdigstilt høsten 2013

Bildegalleri

Om SKJEBERG FOLKEHØYSKOLE

Skjeberg folkehøyskole er en gammel tradisjonsrik folkehøyskole ( etablert 1876) beliggende i stasjonsbyen Skjeberg. I 2013 var det ønske om oppgradering av skolen da deler av skolen hadde knappe, ikke oppgraderte fellesarealer og utidsmessig kjøkken. Plassering av de utvidede arealene og nytt kjøkken var utfordrende pga. de eksisterende arealenes interne plassering slik som gymsal, hovedinngang og sammenknytning til den opprinnelige bygningen som tidligere var gjennomført. Det ble valgt en løsning som skapte ny, sentralt plassert inngang og felles oppholdsarealer som et knutepunkt og treffpunkt for elever og lærere. Kjøkken ble lagt i den gamle delen men har direkte tilknytning til det nye fellesrommet. Underetasjen har også blitt knyttet til dette rommet slik at det er god kommunikasjon mellom internatbyggene og fellesrommet.

I tillegg til nybygget er det også foretatt vesentlige oppgraderinger med nye kontor til administrasjon og lærere og det er installert ny heis og nytt trapperom som sørger for at det er tilgjengelighet for alle i bygningen.