Flermannsbolig


SEUT BRYGGE

Arkitekt
BAS
Byggherre
SEUT BRYGGE
Lokasjon
Fredrikstad
Funksjon
Boliger
Status
Konkurranse høsten 2016

Bildegalleri

Om SEUT BRYGGE

Det ble gjennomført en arkitektkonkurranse på den gamle tomten til Seut mekaniske verksted høsten 2016. Området har vært drevet som skipsverftsvirsomhet fra begynnelsen av 1900-tallet til midten av 70-tallet. Nå skal området bebygges med bolig og næring. Eiendommen ligger mellom innfartsåren til Fredrikstad, FV110, og Seutelven. På området kan det bygges ut inntil 4500 kvm BRA næring på felt A og inntil 12.000 kvm BRA bolig på felt B.  Eiendommens beliggenhet gjør prosjektet til en viktig del av inngangsportalen til Fredrikstad, men gir også noen utfordringer med trafikkstøy, luftforurensing og vind.

KONSEPT:

UNDER BAKKEN: Parkeringskjeller med plass til biler og boder. Alle leilighetene har direkte tilgang til parkeringskjeller via heis og trapp fra hver etasje.

PÅ BAKKEN:Offentlig tilgjengelig uteoppholdsareal. Gatesteinsparkering på gatetun langs bebyggelsen mot øst. Sykkelparkering og delvis beskyttede uteoppholdsrom under tak. Mulighet for næringsareal på grunnplanet mellom parkeringskjeller og første leilighetsplan. Sitte-, leke- og oppholdsareal i ulike nivåer ned mot bryggepromenaden.

OVER BAKKEN: De 132 Leilighetene starter 3,5 meter over grunnplan. Alle får private terrasser mot syd med kveldssol og utsikt over elva og bryggepromenaden. Byggetrinnene er fra fem til elleve etasjer.

PÅ TAKET: Felles takterrasser for beboerne.

SKJERM: En skjerm som beskytter bebyggelsen mot støy på østsiden og terrassene mot vind på vestsiden. Gir bebyggelsen et karakteristisk utseende. Ved å trekke den ned til bakken kan den gi beskyttelse mot vind i områdene under bebyggelsen på bakkeplan.