Kultur og utdanning


SANDBAKKEN SKOLE

Arkitekt
Kjell Christian Thorsen
Byggherre
Sarpsborg kommune/PEAB
Lokasjon
Sarpsborg
Funksjon
Skole og administrasjon
Status
Ferdigstilt 2013

Bildegalleri

Om SANDBAKKEN SKOLE

Bakgrunnen for ombygging, rehabilitering og nybygging ved Sandbakken skole var en politisk beslutning om å slå barneskolen og ungdomsskolen sammen til en enhet, både administrativt og fysisk. Arbeidsforholdene for personalet ved ungdomsskolen var også svært dårlige, og dette lå til grunn for behovet for ombygging/ utbygging.
De to opprinnelige skoleanleggene lå relativt adskilt på tomten. Barneskolen fra femtitallet, med diverse ombygginger og tilbygg lå nord på tomten, mens ungdomsskolen fra sent sekstitall lå som et samlet anlegg lenger syd på tomten. Begge anleggene fremsto som tidstypiske og helhetlige markante strukturer.
Et hovedpremiss ved utbyggingen var at anleggene, i tillegg til å få en felles administrasjon også skulle knyttes sammen rent fysisk. Dette ble gjort ved plassering av ett langstrakt tilbygg mellom de to eksisterende anleggene inneholdende felles administrative funksjoner. Mellombygget er også blitt skolens nye hovedadkomst, mens skoleanlegget forøvrig fortsatt har sine separate desentraliserte innganger.

Tilbygget underordner seg de to eksisterende anleggene, både når det gjelder høyde og fremtoning. Nedtoningen har beholdt de to eksisterende anleggene adskilt, slik at deres kvaliteter og særpreg er beholdt.

 

 

 

SANDBAKKEN-SKOLE-3