Sagaveien

Arkitekt
BAS Arkitekter
Byggherre
OBOS
Lokasjon
ÅS
Funksjon
Bolig og næring
Status
Konkurranse

Bildegalleri

Om Sagaveien

Konkurransebidrag Sagaveien høsten 2021; Regulering og prosjektering. En sentrumsnær bebyggelsesstruktur med mangfold av leiligheter og uterom, tilpasset flere aktuelle beboergrupper.

Området ligger i skjæringspunktet mellom dagens bystruktur og småhusbebyggelse. Utformingen av bygg og landskap bør spille sammen og styrke områdets kvaliteter. 

Drivhuset som konsept ide var førende for arkitektoniske løsninger som overganger inne/ute (klimaskiller). Grønne planløsninger der naturen trekkes inn. Dyrkning er viktig for både landbrukskommunen Ås og for fremtidige innbyggere i alle samfunnslag

Den arkitektoniske rammen skal skape identitet. Planløsninger skal være tilpasset varierte målgrupper. Uterommene skal variere, fra den store åpne bydelsparken til de mindre plassene og gatene mellom byggene og helt ned til de smaleste bysmug og private balkonger. Kjente typologier utfordres til å skape flere sosiale møterom og utvikle særegenheter.

Fremtidig bebyggelsesstruktur bør tilrettelegge for at Ås sentrum skal kunne vokse. Mot dagens bystruktur i nordøst bør det bygges tett og handlingsrommet i områdeplanen må utnyttes maksimalt her. Den offentlige bydelsparken i konkurransebidrag bidrar til å etablere en myk overgang mot dagens småhusbebyggelse, og samtidig ligge tilgjengelig for allmennheten i dette skjæringsområdet. 

Den store, åpne bydelsparken blir viktig for konkurransebidraget og for nabolaget. Spesielt viktig blir dette plangrepet dersom byen i fremtiden fortettes med sentrumsbebyggelse mot syd og eplehagefortetting i vest. Kvalitetene på tomta vil heller ikke forringes ved en eventuell framtidig urbanisering sydover.