REGULERING AV KVARTAL 273

Arkitekt
BAS Arkitekter
Byggherre
Betongbygg
Lokasjon
Sarpsborg
Funksjon
Plang og regulering
Status
Behandlet/godkjent 2021

Bildegalleri

Om reguleringen av kvartal 273

Målet med planen:

Planen tilrettelegger for et kvartal med variert bebyggelse og høy utnyttelse. For å oppnå dette krever reguleringsplanen ulike former for variasjon av bygningsmassen sånn at den skal oppleves som flere selvstendige bygg, og således tilpasse seg nabobebyggelsens variasjon.

Virkemidler som benyttes :

Variasjon i høyder: Den høyeste bebyggelsessonen tillater tårn i tråd med sentrumsplanen. Tårn er plassert med hensyn til sol/skyggeforholdene på bl.a. St. Marie plass. Lavest høyde legges mot småhusbebyggelsen i syd.

Plassering mot fortau: For å underbygge grepet om at bebyggelsen skal se ut om flere selvstendige bygg, er det krav om variert avstand til fortau.

 

Inntrekning av de øverste etasjene: løses ved skrå flater, «firkanta» tilbaketrekninger og å plassere hele bygg lenger bort fra fortauene.

Tilpasning til bystruktur: Reguleringsplanen sikrer tilpasning til byens kvartalsstruktur ved regulering av et tydelig definert kvartal med brutte/skrå hjørner.

Tilpasning til nabobygg og arkitektur: Gesimslinjer fra nabobygg videreføres, og det legges ulike føringer for materialbruk.

Byrom: Overordnet plan krever ikke utearealer for næringsfunksjoner, men det skal likevel opparbeides et gårdsrom.

Passasjer: Planen krever tre passasjer gjennom kvartalet og bidrar med det til nye forbindelser mellom gårdsrommet og sentrale byområder som f.eks. St. Marie plass.