Plan og Regulering


REGULERING AV KNATTÅS


Arkitekt
Karoline Bergdal
Byggherre
Roar og Øyvind Skjelle og Per Kristian Stang
Lokasjon
Sarpsborg
Funksjon
Boliger
Status
Varslet oppstart november 2016

Bildegalleri

Om REGULERING AV KNATTÅS

Detaljregulering av området Knattås i Sarpsborg. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging med området av boliger. Det legges opp til en blanding av eneboliger, rekkehus og lavblokk. Det skal sikres allmenn tilgang til friområdet Knattås.