REGULERING AV JUTULVEIEN 52


Arkitekt
Hanne Hammerseth og Victoria Amundsen Jervan
Byggherre
Byggetiltak AS
Lokasjon
Sarpsborg
Funksjon
Bolig
Status
Oppstartsvarslet november 2018.

Bildegalleri

Om JUTULVEIEN 52

Jutulveien 52 og deler av Jutulveien reguleres for å fortette boligtomten med leiligheter. Tomta ligger innenfor den vedtatte fortettingssonen rundt Sarpsborg sentrum. Område har varierte boligtyper og ligger rett ved marka hvilket gjør tomta gunstig for fortetting. Som en del av prosessen vil en del av Jutulveien utbedres for å øke kapasiteten på veien.

Ny bebyggelse organiseres som en gruppe med småhus i stedet for å samles i ett stort leilighetsbygg. Med mindre kontrast til småhusbebyggelsen rundt forblir fortettingen en integrert del av nabobebyggelsen. Samtidig får de nye leilighetene lyset inn fra flere kanter, direkte adkomst til terreng, og små, private uteplasser.

Detaljreguleringen og byggprosjekteringen gjennomføres som parallellbehandling. D.v.s. at begge deler behandles samtidig. Dermed kan det reguleres mer presist, og til akkurat det prosjektet som planlegges bygd.