Plan og Regulering


REGULERING AV GAUPEFARET 20


Arkitekt
Karoline Bergdal
Byggherre
Gaupefaret 20 as
Lokasjon
Sarpsborg
Funksjon
Boliger
Status
Varslet oppstart desember 2016

Bildegalleri

Om REGULERING GAUPEFARET 20

Detaljregulering og skisseprosjekt på eiendommen Gaupefaret 20 på Grålum i Sarpsborg. Hensikten med planarbeidet er å fortette eiendommen med bolig med mulig utvidelse nordover på naboeiendommen.