Plan og Regulering


GAUPEFARET 20 – REGULERING


Arkitekt
Karoline Bergdal
Byggherre
Gaupefaret 20 as
Lokasjon
Sarpsborg
Funksjon
Boliger
Status
Varslet oppstart desember 2016

Bildegalleri

Om GAUPEFARET 20

Detaljregulering og skisseprosjekt på eiendommen Gaupefaret 20 på Grålum i Sarpsborg. Hensikten med planarbeidet er å fortette eiendommen med bolig med mulig utvidelse nordover på naboeiendommen.