MULIGHETSSUDIE AV SARPSBORG BIBLIOTEK

Arkitekt
BAS Arkitekter
Byggherre
Sarpsborg kommune
Lokasjon
Sarpsborg
Funksjon
Bibliotek
Status
Mulighetsstudie, oppstartsvarsel detaljregulering

Bildegalleri

Om MULIGHETSSUDIE AV SARPSBORG BIBLIOTEK

Det er behov for utvidelse av Sarpsborg hovedbibliotek. Hensikten er få mer areal og gjøre biblioteket til et mer moderne bibliotek som ikke bare er oppbevaring og utlån av bøker, men også en møteplass og læringsarena. Det eksisterende biblioteket ligger svært sentralt i Sarpsborg sentrum, med gangavstand fra alle sentrumsskolene og torget/bussterminalen. Den eksisterende bibliotekbygningen er et flott funkisbygg (ferdig 1941), som framstår som et signalbygg i Sarpsborg sentrum. Det ble bygget for å være bibliotek og er derfor særlig tilpasse denne funksjonen.

Sentrumskvartalet består av det eksisterende biblioteket, Glenghuset, frikirken og en parkeringsplass. Både parkeringsplassen og det ledige arealet på eiendommen omkring Glenghuset er undersøkt som arealer for mulig utvidelse. Utvidelsen skal ta hensyn til omkringliggende bebyggelse, med særlig fokus på det eksisterende biblioteket, Glenghuset og festiviteten som er verneverdige bygnigner.

Det er gjort et grundig utredningsarbeid i samarbeid med Sarpsborg kommune og fylkeskonservator. Mulighetsstudien presenterer analyser av eksisterende forhold, forutsetninger for ny bebyggelse samt flere ulike alternativer for utvidelse av biblioteket.

Sarpsborg kommune, i samråd med fylkeskonservator, konkluderte som følge av dette arbeidet med at de ønsket å gå videre med ett av de foreslåtte alternativene.