Plan og Regulering


MULIGHETSSTUDIE AV SARPSBORG SENTRUM

Arkitekt
BAS
Byggherre
Sarpsborg kommune
Lokasjon
Sarpsborg
Funksjon
Fortettning av bolig og næring
Status
Ferdigstilt høsten 2016

Bildegalleri

Om MULIGHETSSTUDIET AV SARPSBORG SENTRUM

Oppgaven var å se på to vilkårlige kvartaler i Sarpsborg sentrum. Der skulle vi finne en strategi for å fortette. Vi begynte med å studere sentrumskjernen. Det var vanskelig å velge kun to vilkårlige ”klassiske kvartaler” innenfor dette området, fordi det finnes noen grunnleggende faktorer i sentrum som vi ikke klarte å generalisere. Og disse faktorene påvirker kvartalene på ulikt vis.

Himmelretningene, Topografien, Vernestatus, Trafikkårene, parkene, vann og plasser.

Igjennom disse analysene klarte ikke vi å finne EN metode for fortetning som ville fungere for hele sentrum. På grunn av disse ulike faktorene valgte vi å dele sentrumskjernen inn i 7 ulike deler. Disse ulike delene synes vi var vesensforskjellig, både i deres geografi og deres utviklingspotensialet. Og for oss var det viktig å ikke generalisere sentrum med en ide for fortetning, men heller lage syv ulike strategier, for de syv ulike områdene. Dette for å styrke områdenes identitet, og for å skape et variert sentrum, som vil tiltrekke seg ulik demografi.

Vi mener de ulike områdene har ulike forutsetninger, og bør behandles forskjellig. Dette for å styrke områdenes identitet, for igjen å skape et variert og livlig sentrum.