LUNDGÅRDSVEI 55

Arkitekt
Victoria Amundsen Jervan
Byggherre
Byggetiltak AS
Lokasjon
Sarpsborg
Funksjon
Enebolig
Status
Rammegodkjent vår 2019

Bildegalleri

Om ENEBOLIGene I Lundgårdsvei 55

Prosjektet i Lundgårdsvei 55 er i tråd med Sarpsborg kommunes fortettingspolitikk der de ønsker å fortette Sarpsborgs sentrumsområder. Prosjektet erstatter en eneboligbolig med 5 eneboliger og med parkering i sokkel/kjeller på en 1990 kvm stor tomt. De fem bygningene innordner seg etter eksisterende boligrekker og strukturer i Lundgårdsvei og Bakkeliveien.

Byggene er plassert med mest mulig luft mellom hverandre, og tilpasset i skala etter eksisterende bebyggelse. For å få mest mulig grønne arealer mellom de ulike byggene er det prosjektert med parkeringskjeller. Slik blir det også minst mulig trafikk og kjøring internt på tomten. Det tilrettelegger for gode uteopphold, lekearealer og beplantning. Plasseringen av byggene gir alle boliger utsikt og solrike uteplasser uten å komme for nær hverandre eller omkringliggende naboer.

 

Husene i seg selv er plassert på tomten etter byggegrensen, men vridningen i arkitekturen er husenes forsøk på å vri seg mot utsikten av Tunevannet. Denne bevegelsen kan leses i både planer og takform, og gir dynamikk og individualitet til hvert enkelt hus. Husene er tegnet som små saltaksvolumer og alle uteplasser og oppholdssoner er skavet ut av volumet, som gir en plastisk og skulpturell arkitektur. Uteplassene blir på denne måten en integrert del av byggets volum som gir le og tydelige private soner. Takterrassene er skavet ut med samme prinsipp for å gi minst mulig innsyn fra naboer, men med mest mulig utsyn mot Tunevannet.

Hver enebolig er tenkt kledd i treverk. Kledningen vil være monokrom på både vegger og tak for på denne måten og underbygge den skulpturelle arkitekturen. Samtidig vil hvert hus ha sin egen farge for å skape individualitet og variasjon.