Enebolig


LUNGÅRDSVEI 29B

Arkitekt
Victoria Amundsen Jervan
Byggherre
Gunnar T. Høvik as
Lokasjon
Sarpsborg
Funksjon
6 Eneboliger
Status
Rammegodkjent 2017

Bildegalleri

Om LUNGÅRDSVEI 29B

Prosjektet i Lundgårdsvei 29B er i tråd med Sarpsborg kommunes fortetnings-politikk der de ønsker å fortette Sarpsborgs sentrumsområder. Prosjektet erstatter èn bolig på en 1800 kvm tomt, med 6 enheter, fordelt i tre bygningskropper. De tre bygningene innordner seg etter eksisterende boligrekker og strukturer i Lundgårdsvei.

Byggene er plassert med mye luft mellom hverandre, og tilpasset i skala etter eksisterende bebyggelse. For å få mest mulig grønne arealer mellom de ulike byggene er det prosjektert med parkeringskjeller. Det er godt tilrettelagt for uteopphold, lek og beplantning. Byggene er plassert slik at alle boliger skal ha solrike uteplasser både på dagtid og på kvelden.

 

Alle byggene er lagt inn i terrenget for å få så lav totalhøyde som mulig, og samtidig gi utsikt for alle enhetene mot øst. De flate takene er også med på å sikre sol og utsikt, både for planlagt bebyggelse og naboene og det gir prosjektet et lavt og nett uttrykk. De nye boligene er ulike i størrelse og vil tiltrekke seg ulike kjøpere, fra enslige eldre til barnefamilier. Dette vil gi en god og variert bruk av uteområdene.

De tre bygningene har en oppdelt fasade, og ulik kledning for å skille de ulike boligene fra hverandre. Fasadematerialene er forskjellige nyanser av grå puss i 1. etasje, og ulike nyanser av grå trekledning på 2. etasje. De tre byggene er tydelig forskjellig, men allikevel bundet sammen i sin form og materialitet. Dette skaper en variert men også helhetlig utbygging som gir en tydelig identitet til de nye boligene.