LOFOTEN HANDELSPARK SØRVEST


Arkitekt
Trine Mathea Skjeltorp
Byggherre
Leknessletta AS
Lokasjon
Vestvågøy
Funksjon
Næring og handelspark
Status
Varslet oppstart september 2018

Bildegalleri

Om LOFoten handelspark SØRVEST

Detaljregulering med planprogram og konsekvensutredning av sørvestre del av Leknessletta rett sør for Leknes sentrum.  Hovedintensjonen i planarbeidet er å tilrettelegge for utnyttelse av området til handel. Det er tenkt tilrettelagt for en kombinasjon av store varegrupper og noe detaljhandel, blant annet matbutikk. I forbindelse med utvikling av handelsparken vil reguleringsplanen se på trafikkløsninger både for gang- og sykkel, persontransport og varetransport