LANGHUS I LANDEPARKEN

Arkitekt
BAS Arkitekter
Byggherre
Sarpsborg kommune
Lokasjon
Sarpsborg
Funksjon
Kultursenter
Status
Skisseprosjekt 2018

Bildegalleri

Om LANGHUSET I LANDEPARKEN

Kommunen ønsker et langhus som skal være flerfunksjonelt. Det skal tilrettelegges for leirskolevirksomhet, overnatting, historieformidling, moderne kjøkken fasiliteter, utleielokaler og møtested for byens lokale vikinglag. Etter bestilling fra Sarpsborg komune, enhet kultur er det jobbet med ideutvikling av hva et langhus bygget i vår tid kan være. Mulighetsstudiet presenterer en ide og ett konsept.

Ideen ble ett langhus hvor man kombinerer noen av de typiske kvalitetene for langhuset og kombinere dem med fleksible løsninger for å kunne tilfredstille de behovene som ett flerfunksjonelt bygg vil kreve. 

– Den typiske grindkonstruksjonen, med sin rytmikk og utstrekning etablerer den karakteristiske hovedformen. Konstruksjonen sklir inn i terrenget, og mellom vegetasjonen på en skånsom måte. Gulvet utformes som en bro som svever over ulike terrengformer.

  Boksene bryter ut av langhusets stramme form, og henter inn lys eller gir utvidelser der romprogrammet krever det. 

– Mangfoldige løsninger for å skape uklimatiserte, klimatiserte og halvklimatiserte rom, og skape ulike opplevelser mellom ute/ inne. Bruken kan enkelt endres, ved å legge til/ trekke fra boksene, og justere hvor man etablerer skyvedører.

– Historieformidlingen oppleves på vandring gjennom konstruksjonen.