Kultur og utdanning


LANDE BARNESKOLE

Arkitekt
BAS Arkitekter
Byggherre
Sarpsborg kommune
Lokasjon
Sarpsborg
Funksjon
Barneskole
Status
Ferdigstilt 2005

Bildegalleri

Om LANDE BARNESKOLE

Utvidelse av Lande skole ny klasseromsfløy og omorganisering av adkomst og skolegård.

Klasserom organisert som tradisjonelt undervisningsrom , men med et datarom i tilknytning til undervisningsrommet. Hovedinngang flyttet til nytt tilbygg og endringer foretatt i eksisterende bygning for å få bedre kommunikasjon mellom hovedinngang og øvrige avdelinger. Nytt tilbygg er gitt et moderne, lett preg med innslag av farger mellom vinduene. Skolegården er omorganisert slik at den er blitt mer brukervennlig og med adskilte soner for opphold og ballspill.