KVARTAL 273

NAV Kvartalet
Arkitekt
BAS arkitekter
Byggherre
Betongbygg
Lokasjon
Sarpsborg
Funksjon
Næring og bolig
Status
Skal stå ferdig våren 2023

Bildegalleri

Om kvartal 273

Kvartal 273 er plassert i østre bydel i Kirkegata ved siden av St. Marie plass og Kirkegata skole, hvor sentrumsplanen ønsker urban fortetting og byutvikling.

Planen legger vekt på variasjon i høyder, plassering, farger, materialbruk og utforming, og gir en bebyggelse med en tydelig kvartalstruktur. Hele kvartalet skal åpnes med flere passasjer inn i gårdsrommet og gjennom kvartalet, slik at det skal bli et nytt byrom og ikke bare en bakgård. For å sikre åpenheten og luftigheten har den brede passasjen fått dobbel høyde og vegetasjon ut mot Kirkegata.

Prosjektet hensyntar Kirkegata skole gjennom å videreføre gesimshøydene og materialbruken. Bygget på hjørnet ut mot skolen har et materialskift mellom tredje og fjerde etasje. Dette speiler materialskiftet på skolen mellom vegg og tak. Bygget trekkes også bort fra skolen med en skråvegg fra og med fjerde etasje, og i takformen inkluderes tekninsk rom.

Formålet med utbyggingen på kvartal 273 er å lage nye attraktive næringslokaler i Sarpsborg sentrum. Det er viktig for byutviklingen å tilby større aktører, som i dag har for få alternativ, mulighet for å etablere seg i gode lokaler i sentrum.

Prosjektet bruker varige materialer og arkitektoniske kvaliteter for å oppnå et miljøvennlig og holdbart bygg. Kvartal 273 tar med seg skala, materialitet, oppbrutthet og strukturer fra gamle Sarpsborg sentrum, og viderefører det inn i den nye byhistorien.