Flermannsbolig


KONGLELUNDEN

Arkitekt
Victoria Amundsen
Lene Nærland
Byggherre
Ove Skaar
Lokasjon
Halden
Funksjon
Boliger
Status
Konkurranse våren 2015

Bildegalleri

Om KONGLELUNDEN

Den arkitektoniske ideen bak konseptet er å skape slanke oppbrutte bygningsvolumer mellom trærne som underbygger tomtens kolleformasjon, samtidig som bebyggelsen på de høyeste punktene bryter horisonten og skaper en spenning mellom natur og bygg.
Utsikten tomten innehar ivaretas med ulikt utsyn fra boligene i alle himmelretninger. Ved å legge relativt høye slanke volumer på tomten bevarer man også mye av den eksisterende grøntstrukturen som er en unik kvalitet ved tomten. Under og mellom byggene lokaliseres p-kjeller og boder.
Enhetenes plankonsept er bygget opp rundt ett kjerneareal med trapp og heis, tilknyttet to boligenheter pr plan. Plankonseptet forholder seg til ett rasjonelt og gjennomgående konstruksjonsgrid med en rektangulær form, som kan tillegges fire ulike romkvaliteter med ulik plassering.

De fire tillegsvolumene er: klimatisert utsiktsrom, halvklimatisert vinterhage, uteplass og hageareal. Disse tillagte arealene gir leilighetene ulike kvaliteter og er med på å gi konseptet unike kvaliteter og variasjon for å dekke ulike behov og ønsker.
De påhengte hagene løfter opp tomtens grøntstruktur og gir enhetene en tilleggskvalitet i forhold til en vanlig balkongløsning. De halvklimatiserte vinterhagene gir rom for opphold i større grad enn en vanlig balkong, og danner en glidende overgang mellom inne og uteareal. Utsiktsrommene gir enhetene ett tilleggsareal som kan tillegges ulike romsoner,
og med sitt store glassfelt vil man ramme inn tomtens unike utsikt. Boligenhetene kan variere i størrelse og utforming og deler av planen kan også spenne over to plan
Leilighetsplanene blir tresideig belyste (noen også delvis fire), noe som gir gode lysforhold og spennende og variert utsyn.