KIRKEVEIEN 41

Arkitekt
Marte Vikheim Sørensen
Byggherre
iTRE
Lokasjon
Sarpsborg
Funksjon
Bolig
Status
Ferdigstilt 2017

Bildegalleri

Om ENEBOLIGene I kirkeveien 41

Tiltaket er i henhold til Sarpsborg kommunes ønske om fortetting av sentrumsnære boligområder. Det eksisterende huset og uthuset erstattes av fire nye eneboliger.

Ved å legge deler av bebyggelsen delvis inn i terrenget tilpasser vi byggene mer skånsom til tomta og området enn å legge bebyggelsen oppå det naturlige terrenget som stiger med 3-4 meter fra Kirkeveien og sørover. Ved å legge bebyggelsen rundt et ”tun”, vil trafikk og adkomst skje på et konsentrert område og være til svært liten sjenanse for naboene rundt.

Alle bygg er plassert slik at hver enebolig har utsikt ut over Tunevannet.

Bygningene er gitt et moderne formspråk, da vi mener at bygde omgivelser alltid bør gjenspeile sin samtid. Det er fra kommunalt hold ikke gitt noen føringer for materialbruk og takform, vi har derfor valgt flate tak, da dette gir mye lavere byggehøyde enn takformer som sal- og pulttak.

Fasadevolumene er brutt opp med ulike volumer, høyder og materialbruk for å skape variasjon og å tilpasse seg nabobebyggelsen som har ulik størrelse, farge- og materialbruk.