KIRKEBYGDEN SKOLE

Våler ungdomsskole - nedre tun
Arkitekt
BAS Arkitekter
Byggherre
Våler kommune
Lokasjon
Våler i Viken
Funksjon
Skole og administrasjon
Status
Rammegodkjent Des. 2022

Bildegalleri

Om kirkebygden

Kirkebygden barneskole og Våler ungdomsskole i Våler kommune (Østfold) er et felles prosjekt som omfatter to skoler. Kirkebygden barneskole skal utvides, mens Våler ungdomsskole, som brant i 2021, skal bygges ny. Ungdomsskolen skal være et nærmiljøanlegg i tillegg til skolefunksjonene, og inneha blant annet svømmehall, scene,  flerbruksbibliotek, og utbedrede garderobefasiliteter for eksisterende idrettshall.

Prosjektet har høye klima- og miljøambisjoner, og ny bebyggelse utføres hovedsakelig i massivtre. Fasadene kles med ulike variasjoner av trekledning med innslag av fargede felt.

Kirkebygden barneskole:

Kirkebygden barneskole utvides med volleyballhall, to nye fløyer og en forlengelse av personal/administrasjonsfløy. Læringsfløy nord skal inneholde generelle læringsarealer (trinnarealer med klasserom), SFO, musikk og heimkunnskap. Mot øst legges en ny fløy for kunst og håndverk, med treerksted, multirom og sentralrom. Fløyene bindes sammen med eksisterende bebyggelse med en klimatisert gangsone, slik at man kan gå tørrskodd mellom arealene. Ny bebyggelse skal oppføres i massivtre, og det er benyttet gjenkjennelige farger og kledningsmaterialer som passer godt til de eksisterende bygningene.

Våler ungdomsskole:

Organiseringen av bygningskroppene skaper en fin ankomstsituasjon til nærmiljøfunksjonene fra nedre tun og lager samtidig et mer skjermet uteoppholdsareal med elevinnganger på øvre tun. Dette arealet åpner seg også opp mot barneskolen og skaper en fin overgang og kontakt mot denne. Mot nord og øst grenser bygningsvolumene mot skogsområdet. Organiseringene med flere mindre volumer sammenkoblet av hjerte- og gangarealer gjør at skogen nærmest trekkes inn mellom disse volumene. Bygningskroppene er i to etasjer og følger terrengets helning, slik at de blir liggende på ulike nivåer. Inngangen til nærmiljøfunksjoner som bibliotek, svømmehall, idrettshall og skolens hjerte er planfritt fra nedre tun, og inngang til trinnarealene ligger planfritt med inngang fra øvre tun. Underetasjen på nedre tun ligger delvis i terreng og tar opp terrengforskjellen. Spesialområder for fag som kunst og håndverk, naturfag og skolekjøkken ligger på nedre nivå ut mot øst og har direkte utgang til skolegården.