Fritidsbolig


HYTTE JENSEN

Arkitekt
Kjell Christian Thorsen
Byggherre
Kenneth Jensen
Lokasjon
Karlsøya
Funksjon
Fritidsbolig
Status
Rammegodkjent høst 2013

Bildegalleri

Om HYTTE JENSEN

Hytten er organisert med en fløy bestående av soverom og bad mot vest, og en sone for kjøkken/stue mot øst. I mellomrommet mellom disse to tydelige bygningsformene er det plassert et noe lavere inngangsparti. Uteoppholdsplass etableres mot syd-sydvest. Tomten skråner slakt mot syd-sydøst.
Tomtens beliggenhet gir en noe todelt situasjon, med utsikt mot sjøen i øst-sydøst og sol/kveldssol fra syd-sydvest. Stigende terreng og relativt høy vegetasjon mot vest gir noe begrenset kveldssol. Det er derfor planlagt takterrasse på det høyeste bygningsvolumet mot øst. Hytten ligger i front av de fem regulerte fritidseiendommene, og tanken er å benytte den fremre delen av takterrassen mot syd for at naboer i nord ikke skal føle innsyn. Takflaten tenkes da begrenset med gangbar oppbygging kun på den sydlige delen.
Prosjektet er uttrykt gjennom en lesbar og klar organisering tilpasset terrengets svake skråning. Hovedvolum inneholdende opphodsrom mot øst er senket i takt med terrengets helning, og tilligende uteplasser vil således korrespondere godt med eksisterende terreng uten behov for store skjæringer eller fyllinger. Organiseringen kommer tydelig til uttrykk gjennom et lavere bygningsvolum inneholdende soverom og bad, og et noe høyere bygningsvolum inneholdende oppholdsrom. Volumene er også planlagt med forskjellig materialitet, hvor hovedvolumet er tenkt i mur, mens det lavere volumet er tenkt utført med en liggende trekledning. Farger og materialer er tenkt holdt innenfor en nøytral enkel palett, hvor materialenes egenfarge får lov til å dominere.