Fritidsbolig


HYTTE BRENNE

Arkitekt
Kjell Christian Thorsen
Byggherre
Kjell Ingar Brenne
Lokasjon
Ullerøy
Funksjon
Fritidsbolig
Status
Ferdigstilt 2012

Bildegalleri

Om HYTTE BRENNE

Tiltakhaver ønsket å rive eksisterende hytte og oppføre en ny hytte innenfor reguleringsbestemmelsene til reguleringsplan for Søndre Ullerøy. Den eksisterende hytten lå trukket ut mot kanten godt eksponert fra sjøsiden. Den nye hytten ligger mer tilbaketrukket for å danne et mindre værutsatt skjermet uteområde. Hytta består av en hoveddel orientert øst-vest og en sekundærdel som er orientert nord-syd. Til sammen danner disse to delene en vinkel som danner veggene mot et flatt fint parti på tomten.
Hytta er utført som et enkelt knapt saltaksvolum, med adderte
mindre bikropper. Hovedkroppen er utført i liggende trekledning.
Bikroppene er utført platekledde med flate tak og knappe presise
detaljer. Hovedtak/saltak er båndtekket med zink.
Hytta har en innvendig nivåforskjell for å ta opp høydeforskjellen
fra inngangsnivået til det flate uteområdet inne i vinkelen. Ved å
gjøre dette har man unngått en oppbygd ruvende terrasse og samtidig
fått til en god og naturlig dialog mellom ute/inne.