Kultur og utdanning


GUDEVOLD BARNEHAGE

Arkitekt
Marte Vikheim Sørensen
Byggherre
Samvirkebarnehagene
Lokasjon
Fredrikstad
Funksjon
Barnehage
Status
Ferdigstilt høsten 2016

Bildegalleri

Om GUDEVOLD BARNEHAGE

Eksisterende Gudevold barnehage ble bygget på 1970-tallet og har stort behov for bygningsmessige oppgraderinger og tilpasninger til moderne barnehagepedagogikk, bedre arbeidsforhold og fasiliteter for de ansatte og et økt antall barn.

Prosjektet innebærer både ombygging av eksisterende bygg og tilbygg. Plankonseptet for bygningen er å skille store og små barn i hver sin fløy. Det nye mellombygget er gitt en tydelig og artikulert hovedinngang og har en form som er med på å gi bygget identitet.
De eksisterende fløyene beholder sin form, men får nye fasader i form av ny kledning og ny plassering og form på vinduene.
Materialbruken er en kombinasjon av grå trekledning på de eksisterende fløyene og rød-oransje fibersementplater på mellombygget. Alle vinduene er kvadratiske, men får ulik brystningshøyde, størrelse, farge og plassering i vegglivet.