Grand Hotell


Grand Hotel-kvartalet

Arkitekt
BAS Arkitekter
Byggherre
Grand Terrasse AS
Lokasjon
Sarpsborg
Funksjon
Bolig og næring
Status
Konkurranse 2021

Bildegalleri

Om grand hotell-kvartalet

Prosjektet er et konkurransebidrag for ny utbygging av Grand Hotell-tomten. I konkurransen er det jobbet med å utarbeide et moderne prosjekt som innpasses i et historisk miljø.

Eksisterende bebyggelse rives bortsett fra Glengsgata 24, som er vernet bebyggelse. Prosjektet legger opp til av boliger og noe næring ut mot gate i 1. etasje.

Den nye bebyggelsen legges som typisk karrèbebyggelse ut mot indre fortauslinje som understreker kvartalsstrukturen. I bakgården er det satt inn mindre bakgårdsbygg som gir spennende leiligheter og et fint landskap i bakgården. I tillegg bevares teglbygget og transformeres til felleshus – perfekt for bursdagsfeiring, sommerfest eller som et felles sosialt møtepunkt for beboerne. 

Fasadene er delt tydelig opp i enheter både med tanke på utforming og fargebruk som bidrar til at det glir fint inn i det historiske bygningsmiljøet i hensynssonen Gamle Gleng. 

Prosjektet gir totalt 36 leiligheter med varierte størrelser og løsninger som gjør at det retter seg mot ulike målgrupper som vil bidra til større variasjon i sammensetting av beboere. 

Det er lagt opp til løsning med to heiser og minimalt med svalgangsløsninger som ivaretar det klassiske, historiske uttrykket mot gate og gir variasjon og liv inn mot bakgårdens samtidig som byggene har fått et moderne uttrykk. Alle leilighetene har også fått gode uteoppholdsarealer med variasjon mellom inntrukne balkonger og takterrasser i tillegg til felles bakgård med lekeplass og felleshus.