Kontor og næring


GRAN ALMENNING

Arkitekt
Arne Bergdal
Waqas Afzal
Byggherre
Gran Almenning
Lokasjon
Hadeland
Funksjon
Næringslokaler med butikker og kontor
Status
Ferdigstilt 2014

Bildegalleri

Om GRAN ALMENNING

Ett program på 5000m2 var hovedutfordringen ved utformingen av næringsbygget i Gran sentrum, som er en bygningsmasse i liten til middels skala i hovedsak tre eller teglkledning. Byggherre ønsket seg et kombinert bygg med trelastlager og butikk i 1. etasje og kontor og salgslokaler for større varegrupper i 2. etasje. I tillegg til krav til høyde, plassering, parkering osv. var det krav om trekledning.
Grepet for å bryte ned byggets volum ble viktig underveis i prosessen. Forskyvninger av fasadeliv og kombinasjoner av saltak og pulttak på de forskjellige volumene ble benyttet. Ett viktig parameter for utviklingen var bruken av tre, både som konstruktivt materiale og som fasademateriale. Dette ga også muligheten for å bryte ned bygningsvolumet i mindre seksjoner tilpasset spennvidder for de bærende konstruksjonene. Hovedbæringen består av laminerte søyler og dragere og enkelttakstoler som er bundet sammen i pakker på 7 til 9 takstoler i hver pakke. Takstoler, dragere og søyler inkludert vindavstivning er gjort synlig innvendig. Dette bidrar til å fremheve den omfattende bruken av tre og gir et meget solid og robust inntrykk.
Utvendig har bygningen fått et knapt uttrykk med prefabrikkerte trevvegger og en stående trekledning som er utviklet på Gran. Kledningen har små riller i overflaten og har forskjellige bredder. De enkelt oppdelte bygningsvolumene har fått påført to strøk transparent beis i forskjellige brun og gråtoner for ytterligere å bryte ned det store volumet.For å understerke at bygningen skal virke mindre er det i ytterveggsflatene i forbindelse med vindusbånd lagt inn felter av fibersementplater med to forskjellige farger tilpasset trekledningen.

Prosjektet mottok prisen for årets trebyggeri i 2014