Flermannsbolig


GAMLE FREDRIKSTAD STADION

Arkitekt
Kjell Christian Thorsen
Byggherre
Backe Østfold AS
Lokasjon
Fredrikstad
Funksjon
Leiligheter og rekkehus
Status
Bygging oppstartet høst 2011

Bildegalleri

Om GAMLE FREDRIKSTAD STADION

Reguleringsplan for Gamle Fredrikstad stadion legger opp til en kvartalsvis utbygging med en relativt lav bebyggelse i tre etasjer mot vest stigende til fire til fem etasjer mot øst. Området preges av generøst dimensjonerte friarealer, som sammen med den realtivt lave byggehøyden gir et lyst, luftig og åpent boligområde. Bebyggelsen i de til nå omsøkte/bygde kvartalene K1, K2, K9 og K10 er utformet som lavblokker med parkeringskjeller, og en noe opphevet første etasje, mens bebyggelsen I kvartal K4 er omsøkt som eneboliger I rekke med parkering på bakkeplan. Bygningskroppene innehar generelt en enkel klar samlende hovedform.


For K1, K2, K9 og K10 er hovedmaterialet lys puss. dette gir bygningene et urbant presist preg. Ved intrukne partier rundt balkonger og innganger er pussoverflaten skåret bort og eksponerer et tilbaketrukket sjikt bestående av liggende smal trekledning. feltene som disse utskjæringene danner vil underdele bygningsvolumet i lesbare elementer som spiller opp mot det eksisterende boligområdets skala og dimensjon.
K1 og K2

For K4 er hovedmaterialet en behandlet stående smal panel med presise og enkle detaljer. Bruken av panel vil spille opp mot omkringliggende eksisterende boligområde og dets skala og dimensjon, men vil samtidig stå frem som eksempel på et nåtidig moderne uttrykk. Bygningsvolumet er videre brutt opp i mindre enheter ved hjelp av tilbaketrukne vertikale felt. Samtidig er det lagt inn en liten høydeforskjell i overgangene. disse elementene og nedbrytingen av hovedvolumet i mindre enheter vil ytterligere forsterke sammenhengen med omkringliggende eneboligers skala og struktur. Variasjonen vil også være med på å motvirke rekkehusets gjentagende struktur og gir bygget karakter gjennom rytmeforandring og variasjon. Selv om kvartal K4 skiller seg ut fra de foregående kvartalenes struktur, typologi og delvis materialitet, vil bygningen allikevel spille opp mot de øvrige kvartalenes enkle og rene formspråk.