REGULERING GRÅLUMVEIEN 40A


Arkitekt
Trine Mathea Skjeltorp
Byggherre
Total eiendomsutvikling AS
Lokasjon
Sarpsborg
Funksjon
Bolig
Status
Politisk behandling i 2019

Bildegalleri

Om grålumveien 40a

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for fortetting av eiendommen 2075/26, Grålumveien 40A med boligbebyggelse. En større del av planområdet reguleres til naturområde-grønnstruktur, der eksisterende terreng og vegetasjon skal ivaretas.