Kultur og utdanning


FURUHEIM KONFERANSESENTER

Arkitekt
Lene Nærland
Tone Krange Thorsen
Kjell Christian Thorsen
Byggherre
Brunstad kristelige menighet
Lokasjon
Skjærviken
Funksjon
Forsamlingslokale, flerbrukshall, kantine, fasiliteter for besøkende
Status
Konkurranse vunnet vår 2014

Bildegalleri

Om FURUHEIM KONFERANSESENTER

Tomten er en vakker skrånende naturtomt I strandsonen, bestående av relativt mye eksisterende vegetasjon og fjell I dagen. Det er I dag lokalisert eksisterende bygningsmasse på tomten, bestående av konferansesenter, barnehage, bod/verksted, noe spredt hyttebebyggelse og parkeringsareal.
I vårt konsept har vi lokalisert den nye bygningsmassen på den syd-vestre delen av tomten.
Flerbrukshall og konferansesal er knyttet sammen i ett vertikalt sentralvolum som binder sammen anleggets mange funksjoner. Dette volumet/ arealet inneholder aktive servicefunksjoner og vrimlearealer som foaje, cafe etc.
En oppbrutt takflate bretter seg over volumene og tegner seg som en terrenglinje som skyter opp fra det eksiterende terrenget i nord, løftes opp og følger den eksisterende topografien og danner en ny horisont. Taket vil knytte anlegget sammen som en helhet, samtidig som den oppbrutte karakteren bryter ned dimensjonene på anlegget.
Ideen er at bygget og det omkringliggende naturlandskapet glir over i hverandre. Man kan lese takflaten som en stilisert jordskorpe som er løftet opp og bearbeidet. Samtidig som man løfter opp denne jordskorpen, graver man deler av anlegget ned for å redusere høyde og volum.