Kontor og næring


FJELLHEIM

Arkitekt
Victoria Amundsen
Arne Bergdal
Byggherre
Sjusøen invest AS
Lokasjon
Sjusjøen
Funksjon
Næringslokaler og utleiehytter
Status
Forprosjekt 2015

Bildegalleri

Om FJELLHEIM

Utbyggingen på Fjellheim er en del av en satsning langs hovedveien igjennom Sjusjøen. Kommunen ønsker et større tilbud for næring, og ønsker å etablere en høyere og tettere bebyggelse enn ellers i bygda. Prosjektet som nå er rammesøkt er en del av en større tunbebyggelse som skal komme på Sjusjøen. Konseptet for bygningen har vært å skille mellom næringsdelen og hyttedelen av bygget. Næringsdelen i 1. Etg har et horisontalt uttrykk med henvendelse til veien. Hyttene i 2. Etg har en knapp, men tradisjonell form med henvendelse mot tunet som skal være en felles uteplass for hyttegjestene. Materialene vil være en tørrmur i første etasje og mørk kledning på saltaksvolumene i 2. Etasje.