Fellesverket

Arkitekt
BAS Arkitekter
Byggherre
Røde Kors
Lokasjon
St Marie gate 70
Funksjon
Møtested for unge
Status
Interiør ferdigstilt 2020

Bildegalleri

Om fellesverket

Fellesverket er en nasjonal satsing på ungdomsarenaer og består av ungdomshus med gratis aktivitetstilbud for alle mellom 13 og 25 år.

Røde Kors har i en årrekke jobbet for og med ungdom. Gjennom vår tilstedeværelse lokalt har vi oppdaget et udekket behov for være steder der ungdom først og fremst kan få være ungdom.

Ungdom som møtes på Fellesverkene skal oppleve et felleskap der de kan føle seg hjemme, møtes og henge, lære og mestre.

Røde Kors ser at forskjellene i Norge blir større. Et økende antall barn og unge vokser opp i familier med lav inntekt. Frafall i skolen er økende og mange unge står helt eller delvis uten jobb og skole. Nettopp derfor er et gratis lavterskeltilbud så viktig.

Tilbud for barn og unge skal favne bredt og inkludere alle, uavhengig av sosial eller økonomisk status. Røde Kors ønsker derfor å satse mer på aktiviteter som bidrar til å motvirke dette. Vi vil gi ungdom erfaring og opplevelser av mestring og utvikling.