EKHOLT ARBEIDSKIRKE

Arkitekt
Victoria Amundsen Jervan
Byggherre
Rygge kommune
Lokasjon
Rygge
Funksjon
Kontor i arbeidskirke
Status
Skisseprosjektet behandles politisk

Bildegalleri

Om EKholt arbeidskirke

Etter en analyse av tomten har vi sett på plasseringen av tilbygget som kan generere noe mer enn bare flere kontorplasser. Vi tenker at dette tilbygget kan være med på å ramme inn et nytt plassrom på forsiden av kirken.

Plassen foran kirken utvides noe, og innrammes av bed og beplantning. Sentralt på plassen kan det monteres benkerader som kan benyttes som samlingsplass.

Inngangspartiet til det nye tilbygget er tegnet som et podie eller en scene. På innsiden er kontorfløyen koblet sammen, og den nye inngangen vil erstatte eksisterende kontorinngang.

Vi ønsker å bevare de fine klyngene med trær på nordsiden av kirken, og klokketårnet mot øst.

Rommene i det nye tilbygget  er tilpasset administrativ og seremoniell bruk.