REGULERING KULÅS TERRASSE NORD


Arkitekt
Hanne Hammerseth og Simonett Lange Halvorsen
Byggherre
Kulås Terrasse 6 AS
Lokasjon
Sarpsborg
Funksjon
Bolig
Status
Oppstartsvarslet juni 2018

Bildegalleri

Om KULÅS TERRASSE NORD

Tomta ligger i Sarpsborg sentrum, grenser inntil Kulåsparken, og har således en særs gunstig beliggenhet for fortetting. Det er vedtatt at tomta ved utbygging skal brukes til høy, urban bebyggelse. Reguleringsplanen tilrettelegger derfor for fortetting med et leilighetsbygg med ti leiligheter. Bygget blir en avslutning av rekken med nye og gamle terrasseblokker som går sørover langs Kulåsparken. 

For å ivareta naboene i nord og vest, trappes den nye bebyggelsen ned i disse retningen. I tillegg legges bygget lenger vekk fra tomtegrensene her enn det som kreves i forskriftene. Høydene begrenses slik at silhuetten av parken blir godt synlig over bygget. 

For å få mest mulig grønne uteområder og å utnytte plassen på tomta best mulig, legges all parkering i en parkeringssokkel. Alle leilighetene blir flersidige og får gode, lyse uterom.